Sorticanter - sortare plastice cu densitati diferite - industrie reciclare

Colectarea și reprocesarea plasticului reduce muntele de deșeuri , evită emisiile de gaze cu efect de será și generează noi produse din plastic folosit. Flottweg Sorticanter ® duce la nivel de artă reciclareamaterialelor plastice și protejează mediul înconjurător.

În reciclarea materialelor plastice, puritatea materialelelor procesate este un factor esențial. Materialeleplastice pot fi separate rapid și eficient folosind o centrifugă. Materialele plastice sortate sunt obținutecu un nivel semnificativ mai mic de apă decât în toate celelalte procedee de separare.

Flottweg Sorticanter ® patentat pentru această aplicatie, asigură reciclarea economică prin separareadiferitelor tipuri de plastic pe baza densitățile lor diferite .

Numeroase echipamente Flottweg Sorticanter ® sunt folosite în lume in diverse aplicații :

  • Prelucrarea plasticelor și plasticelor mixte
  • Reciclarea fibrelor și a deșeurilor de plastic
  • Separarea foliilor
  • Prelucrarea materialului măcinat din corpurile goale
  • Prelucrarea de fulgi PET
  • Separarea granulelor de deșeuri de producție și a containerelor returnate
  • Prelucrarea granulelor din plastic după utilizări medicale
  • Reciclarea tecilor de cablu și a izolațiilor cablurilor
  • Prelucrarea fibrelor covor
  • Creșterea valorii produsului de poliolefine după alte procese de separare

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati catalogul  Sorticanter Flottweg